Najlep­si słowac­cy kaskaderzy i ich wielkie maszyny już 24 mar­ca w Raciborzu!

Nasz pokaz to połącze­nie ele­men­tów pirotech­nicznych, świ­etl­nych oraz muzy­cznych w opraw­ie z najlep­szy­mi kaskadera­mi ze Słowacji.

W pro­gramie Extreme Cas­caders Team 2019 między innymi:

* prze­jazd przez ścianę ognia z człowiekiem na masce pojazdu;

* drift, czyli tech­ni­ka jazdy pojaz­dem w kon­trolowanym poślizgu;

* pale­nie gumy;

* przebijan…ie głową płonącej ściany, będąc jed­nocześnie na masce BMW;

* jaz­da samo­cho­dem na dwóch kołach;

* kon­trolowane wypadki;

* kaskaderzy jeżdżą­cy na bocznych kołach samo­chodów osobowych, quadów

oraz wiele, wiele innych popisów, mrożą­cych krew w żyłach !

Uwa­ga! Pokaz kończą zawsze ogromne Mon­ster Trucki!

TYLKO U NAS NIEPOWTARZALNA MOŻLIWOŚĆ PRZEJAŻDŹKI PRAWDZIWYM MONSTER TRUCKIEM!

UWAGA ! Bile­ty do naby­cia w naszych kasach, bezpośred­nio przed danym programem !!!

RACIBÓRZ

24.03 NIEDZIELA GODZ. 15:00

PARKINGI MARKETU E’LECLERC

UL. OPAWSKA

Tego nie moż­na przegapić !

Zaprasza­my !

 

monster

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content