Dla tych, którzy potrze­bu­ją więk­szej daw­ki akty­wnoś­ci fizy­cznej OSiR oraz GYM- TEAM Micza­j­ka zaprasza­ją w piątek (22 luty) do Are­ny Rafako na Mara­ton Akro­baty­czny. Zaję­cia podzielone będą na dwie kat­e­gorie wiekowe: 5 – 8 lat w godz. 10.00 – 12.30 oraz 9 + w godz. 12.30 – 15.00. Udzi­ał w mara­tonie akro­baty­cznym jest bezpłat­ny, na zaję­ci­ach obow­iązu­je strój sportowy.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content