IX Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Preze­sa Zarzą­du COBEX Pol­s­ka Sp. z o.o.

W dni­ach 9 — 10 mar­ca w raci­borskiej Are­nie Rafako odbędzie się IX Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Preze­sa Zarzą­du COBEX Pol­s­ka Sp. z o.o. Wszys­tkie chętne do udzi­ału w turnieju zakłady pra­cy mogą zgłaszać się w Ośrod­ku Sportu i Rekreacji w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg. W turnieju głównym udzi­ał może wziąć 16 zakładów pra­cy. Gwaran­towany udzi­ał w zawodach mają drużyny uczest­niczące w ósmej edy­cji. Zgłoszenia przyj­mowane są do 26 lutego do godziny 14.00. Więcej infor­ma­cji na tem­at turnieju oraz kartę zgłoszeniową zespołu moż­na znaleźć w reg­u­laminie turnieju, który jest do pobra­nia na stron­ie www.osir-raciborz.pl. Infor­ma­c­je na tem­at har­mono­gra­mu turnieju oraz zaplanowanych atrakcji pojaw­ią się wkrótce. Spotkanie z przed­staw­iciela­mi drużyn odbędzie się 26 lutego o godz. 15.30 w UM Racibórz, Sala Błęk­it­na, I piętro.

Serdecznie zaprasza­my do udziału.

 

Reg­u­lamin turnieju — POBIERZRegulamin TURNIEJ 2019 skompresowany

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content