W ramach akcji „Zima w Mieś­cie” dzieci oraz młodzież miała dziś okazję sprawdz­ić swo­ją kondy­cję fizy­czną na spec­jal­nie przy­go­towanych konkurenc­jach w H2Ostróg. Każdy uczest­nik miał do zal­iczenia: 20 x Burpees (wyskok, przysi­ad, pomp­ka), 100 m na ergonometrze, 600 m na spin­nerze oraz 50 m pły­wa­nia. Na najlep­szych zawod­ników w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg czeka­ją pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Klasy­fikac­ja końcowa:

Kat. do 13 lat:

  1. Gawen­da Zuzanna
  2. Śrut­wa Laura
  3. Sobik Ange­li­ka

Kat. 14 +

  1. Esol­na
  2. Pomiotło Joan­na
  3. Makows­ki Bartosz
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content