Szanowni Państ­wo.
Nieste­ty ze wzglę­du na nieko­rzystne warun­ki atmos­fer­yczne śliz­gaw­ki od godz. 15.00 w dniu dzisiejszym zosta­ją odwołane. O wszel­kich zmi­anach będziemy infor­mować na bieżąco.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content