Har­mono­gram imprez sportowych – Zima w Mieś­cie – 2019

 

Od 11.02 do 24.02 w tygod­niu (poniedzi­ałek – piątek) OSiR ofer­u­je bezpłatne wejś­cia na basen dla uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych za okazaniem ważnej legi­t­y­macji szkol­nej (dzieci do 13 roku życia muszą zna­j­dować się pod opieką pełno­let­niego opieku­na prawnego). Wejś­cia dla uczniów w godzinach:

7.00 – 9.00 – maks. 40 osób

9.00 – 10.00 – maks. 40 osób

13.00 – 14.00 – maks. 40 osób

14.00 – 15.00 – maks. 40 osób

 

I tydzień ferii

- 11.02 (poniedzi­ałek) – H2Ostróg – zawody w zjeździe rura­mi na czas dla dzieci i młodzieży , godz. 11:00 – 14:00

- 13.02 (śro­da) – Are­na Rafako — Turniej siatkars­ki, Mini siatkówka dzieci, godz. 9:30,

- 14.02 (czwartek) – Disko Lodowisko z Radio 90, godz. 17.30, Lodowisko Piastor

           — 15.02 (piątek) – Are­na Rafako — Turniej Pił­ki Nożnej dla Najmłod­szych, godz. 9.00

           — 16.02 (sob­o­ta) – Are­na Rafako – Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych oraz wyś­ci­gi na twist­carach, godz. 10:00

 

Lodowisko Pias­tor:
Bezpłat­ny wstęp na lodowisko dla uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych za okazaniem ważnej legi­t­y­macji szkol­nej w godz. 9.00 — 10.30, a dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób) w godz. 11.00 — 12.00.
Are­na Rafako:
Bezpłatne korzys­tanie z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży od poniedzi­ałku do piątku w godz. 9.00 — 18.00
Kręgiel­nia:
OSiR zaprasza również do korzys­ta­nia z bezpłat­nych wejść dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób) na kręgiel­nie w godz. 10.00 – 11.00 od poniedzi­ałku do piątku.

 

ZGODA

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content