Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż lodowisko Pias­tor przy ul. Zamkowej 4 rusza od dnia dzisiejszego, czyli 6 grud­nia. Na pier­wszą śliz­gawkę zaprasza­my o godzinie 15.00.

Godziny wstępu na lodowisko:

  1. Od poniedzi­ałku do piątku: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 – wejś­cia 45 min­u­towe dla grup zor­ga­ni­zowanych (min­i­mum 15 os.)
  2. Od poniedzi­ałku do piątku: 15.00–16.30, 17.30–18.30, 19.00–20.00 – wejś­cia indywidualne
  3. Sobo­ty i niedziele: 10.00–11.30, 12.30–14.00, 15.00–16.30, 17.30–18.30, 19.00–20.00 – wejś­cia indywidualne
  4. Ferie zimowe od poniedzi­ałku do piątku: 9.00–10.30, 11.00–12.30, 13.00–14.30, 15.00–16.30, 17.30–18.30, 19.00–20.00 – wejś­cia indywidualne
  5. Ferie zimowe sobo­ty i niedziele: 10.00–11.30, 12.30–14.00, 15.00–16.30, 17.30–18.30, 19.00–20.00 – wejś­cia indywidualne

Cen­nik Lodowiska Piastor:

  1. Wstęp jed­no­ra­zowy – 90 minut:

- oso­by pow. 18 roku życia – 6,00 zł/os.

- oso­by do 18 roku życia – 5,00 zł/os.

2) Wstęp jed­no­ra­zowy – 60 min­ut:
                — oso­by pow. 18 roku życia – 5,00 zł/os.

- oso­by do 18 roku życia – 4,00 zł/os.

3) Wstęp jed­no­ra­zowy – 45 min. dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych (min­i­mum 15 osób) w godz­i­nach 8.00–14.00 – 2,00 zł/os.

4) Kar­ne­ty:

- miesięczny 30,00 zł

- sprzedawany po 15. Dniu miesią­ca 20,00 zł

5) Wypoży­cze­nie łyżew 5,00 zł

6) Ostrze­nie łyżew 5,00 zł

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content