Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Uczniows­ki Klub Sportowy VICTORIA przy SP Nr 15 w Raci­borzu oraz MKS-SMS VICTORIA Racibórz zaprasza­ją na Bieg Mikoła­jkowy oraz Nordic Walk­ing.
Tym razem spo­tykamy się na Sta­dion­ie Miejskim — OSiR, ul. Zamkowa 4
Impreza odbędzie się 9 grud­nia o godz. 11.00. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9.30 do godz. 10.30. Wszyscy uczest­ni­cy otrzy­ma­ją na mecie słod­ką niespodziankę od Św. Mikoła­ja.
Jed­nym z warunk­ów udzi­ału w biegu jest posi­adanie atry­bu­tu św. Mikoła­ja.
Udzi­ał w biegu jest bezpłat­ny
Serdecznie zapraszamy

POBIERZ reg­u­lamin

 

mikolajkowy 1

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content