Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w zawodach BRWiP, które odbędą się w H2Ostróg w dniu 25 lip­ca 2018 roku (śro­da) w godz­i­nach od 16.00 do 20.00. Niech wygra­ją najtwardsi!

Każdy uczest­nik będzie miał do poko­na­nia dys­tanse: bież­nia — 1000 m, row­erek — 1500 m, wioślarz — 500 m, pły­wanie 100 m. O zwycięst­wie zde­cy­du­je najkrót­szy łączny czas wszys­t­kich konkurencji. Udzi­ał w zawodach mogą wziąć oso­by, które ukończyły 16 lat, wyma­gana jest zgo­da rodz­i­ca lub opieku­na prawnego, którą moż­na pobrać TUTAJ

 

CategoryBez kategorii
OSiR serdecznie zaprasza do udzi­ału w zawodach BRWiP, które odbędą się w H2Ostróg 25 lip­ca (śro­da) od godz. 16:00 — 20:00. Każdy uczest­nik  będzie miał do poko­na­nia dys­tanse: bież­nia — 1000 m, row­erek — 1500 m, wioślarz — 500 m, pły­wanie 100 m. O zwycięst­wie zde­cy­du­je najkrót­szy łączny czas wszys­t­kich konkurencji. Niech wygra­ją najtwardsi!
Udzi­ał w zawodach mogą wziąć oso­by, które ukończyły 16 lat
 
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content