PGNiG Ter­mi­ka Ener­gety­ka prze­mysłowa S.A. infor­mu­je, że w związku z koniecznoś­cią przeprowadzenia niezbęd­nych awaryjnych prac remon­towych na sieci ciepłown­iczej w dni­ach 09.07.2018 r. od godz. 5:00 do 12.07.2018 r. do godz. 20:00 nastąpi prz­er­wa w dostaw­ie ciepła na przy­go­towanie ciepłej wody użytkowej do odbior­ców mias­ta Raci­borza, a co za tym idzie także do Ośrod­ka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 — Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg.

W związku z powyższym Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg w dni­ach: od 10.07.2018 r. (wtorek) do 12.07.2018 r. (czwartek) będzie NIECZYNNA.

PGNiG Ter­mi­ka Ener­gety­ka prze­mysłowa S.A. infor­mu­je także, iż dołoży wszel­kich starań aby czas prz­er­wy w dostaw­ie ciepła maksy­mal­nie skró­cić.
O wszel­kich zmi­anach będziemy infor­mować na bieżą­co.
Za pow­stałe utrud­nienia przepraszamy.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content