Nie tylko bie­ganiem Racibórz stoi 😉

 

20180708 120444 HDR Copy

 

Niedziel­ny poranek nad bul­wara­mi oble­gany był przez uczest­ników marszu Nordic Walk­ing. Zawod­ni­cy wyposaże­nie w kije licznie zgro­madzili się na bul­warach. W marszu po zdrowie wzięło udzi­ał praw­ie 70 zawod­ników, co jak na pier­wszą edy­cję jest bard­zo udanym wynikiem frek­wen­cyjnym. Na mecie każdy uczest­nik otrzy­mał ory­gi­nal­ny pamiątkowy medal.

W dość moc­nym słońcu do poko­na­nia był dys­tans 9,8 km. Trasa marszu wiodła bul­wara­mi, dziel­nicą Pło­nia, koroną wałów prze­ci­w­powodziowych oraz plażą miejską. Najszyb­szy wśród panów okazał się Krzysztof Wilczek – 1:10:30 s, nato­mi­ast wśród kobi­et Bea­ta Śli­wka 1:15:47 s. Najmłod­szym uczest­nikiem była Zuzan­na Gawen­da (2007 r.), a najbardziej doświad­c­zonym zawod­nikiem był Marcini­ak Jerzy (1945 r.)

Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia byli: OSiR Racibórz, Akademia Fit­ness, Sto­warzysze­nie na Rzecz Inte­gracji „Podaj rękę”

Bard­zo serdecznie dzięku­je­my raci­borskiej policji oraz strażnikom miejskim za pomoc w zabez­piecze­niu trasy.

 

Wyni­ki: POBIERZ

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content