Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza na tegoroczną edy­cję „Lato w mieś­cie 2018”. Imprezy skierowane są dla dzieci, młodzieży szkol­nej, gim­naz­jal­nej oraz pon­adg­im­naz­jal­nej, a także dla wszys­t­kich dorosłych lubią­cych przede wszys­tkim dobrą zabawę. Zapisów do poszczegól­nych wydarzeń dokonu­je­my w dniu zawodów.

Szczegółowy plan imprez sportowych:

- 25–29.06.2018 — nurkowanie dla najmłod­szych, H2Ostróg, godz. 13:00 — 15:00 (zaję­cia w ramach bile­tu wstępu)

 • - 27.06.2018 (śro­da) – turniej bad­mintona w Are­nie Rafako, godz. 10:00, kat.: szk. pod­sta­wowe IV – VI oraz szk. podst. VII – II i III gimnazjum.
 • - 11.07.2018 (śro­da) – turniej tenisa ziem­nego na kor­tach OSiR, godz. 10:00 – kat. : szk. Pod­sta­wowe IV – VI oraz szk. podst. VII – II i III gimnazjum.
 • - 12.07.2018 r. – warsz­taty Extreme City — nau­ka jazdy na rolkach, desko­rolce, hula­jn­odze, skatepark OSiR, godz. 11:00 – 14:00
 • - 18.07.2018 (śro­da) – turniej kręglars­ki, godz. 10.00
 • - 25.07.2018 (śro­da) – „Bież­nia, Row­erek Wioślarz + Pły­wanie” BRWiP, H2Ostróg, godz. 16.00 – 21.00
 • - 26.07.2018 r. – warsz­taty Extreme City — nau­ka jazdy na rolkach, desko­rolce, hula­jn­odze, skatepark OSiR, godz. 11:00 – 14:00
 • - 09.08.2018 (czwartek) – turniej pił­ki nożnej w Are­nie Rafako, godz. 10:00, kat. : szkoła pod­sta­wowa, gim­nazjum, godz. 10.00 – 15.00.
 • - 08.08.2018 (śro­da) – zjazdy rura­mi, H2Ostróg, godz. 10:00 – 13:00, kat.: szkoła pod­sta­wowa, gim­nazjum, OPEN.
 • - 09.08.2018 r. – warsz­taty Extreme City — nau­ka jazdy na rolkach, desko­rolce, hula­jn­odze, skatepark OSiR, godz. 11:00 – 14:00
 • - 23.08.2018 r. – warsz­taty Extreme City — nau­ka jazdy na rolkach, desko­rolce, hula­jn­odze, skatepark OSiR, godz. 11:00 – 14:00
 • - 01.09.2018 r. – warsz­taty Extreme City — zawody w jeździe na rolkach, desko­rolkach, hula­jn­odze, przys­tań kajakowa/ścieżki bul­warów nado­drza­ńs­kich, godz. 11:00 – 14:00

 

Uczest­ni­cy niepełno­let­ni muszą posi­adać zgodę rodz­i­ca, bądź opieku­na prawnego na udzi­ał dziec­ka w zawodach.

 

Zaprasza­my również na spły­wy kajakowe orga­ni­zowane przez OSiR, pod­czas, których zapew­ni­amy Państ­wu sprzęt kajakars­ki, ratunkowy, opiekę ratown­iczą oraz instruk­torską. Dojazd i powrót we włas­nym zakre­sie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: imprezy@osirraciborz.pl – płat­noś­ci dokonu­je­my na star­cie w dniu spływu.

W treś­ci zgłoszenia poda­je­my imię, nazwisko, numer tele­fonu, datę oraz trasę wybranego spływu.

 

03.07.2018 (wtorek,    godz. 17:00) — spływ kajakowy Jaz Rafako – Przys­tań kajakowa – 5zł/os

05.07.2018 (czwartek, godz. 17:00) — spływ kajakowy Jaz Rafako – Przys­tań kajakowa – 5zł/os

 

O ter­mi­nach oraz trasach kole­jnych spły­wów będziemy Państ­wa infor­mować na bieżąco.

 

Serdecznie zaprasza­my.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content