OSiR Racibórz, Sto­warzysze­nie na Rzecz Inte­gracji PODAJ RĘKĘ oraz Akademia Fit­ness serdecznie zaprasza­ją na udzi­ał w marszu NordicWalk­ing, który odbędzie się 08.07.2018 r. pod hasłem „Po zdrowie Marsz”. Trasa marszu liczy niespeł­na 10 km i prze­b­ie­gać będzie głównie koroną wałów prze­ci­w­powodziowych. Reg­u­lamin oraz zapisy dostęp­ne są na stron­ie internetowej

 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3915

 

Już dziś serdecznie zaprasza­my. Dla najliczniejszej grupy – nagro­da niespodzianka

 

Do zobaczenia na starcie !!!

 

Pobierz:

 

Reg­u­lamin

 

Trasa marszu

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content