01.02. – Turniej Halowej Pił­ki Nożnej dla uczniów klas I – III, Are­na Rafako,

      02.02 – Turniej Bad­mintona; Kat­e­go­ria: Szkoła Pod­sta­wowa, Gim­nazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna,

      03.02 – Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych; Kat­e­go­ria: dzieci, młodzież, seniorzy,

03.02 — HLPN

06.02 – Zawody łyżwiarskie na Lodowisku Piastor;

07.02 – Turniej kręglars­ki ( kat. dzieci, młodzież);

08.02 – Turniej dwó­jek siatkars­kich chłopców do lat 18; Start: 12:00; Are­na Rafako

09.02 – Zawody BRWiP w H2Ostróg

09.02 — HLPN

10.02 — Turniej Pił­ki Nożnej — KS Unia

11.02 — RALPS

14.02 — Walen­tyn­ki na H2Ostróg

14.02 — Walen­tyn­ki na Lodowisku Piastor

15.02 — Liga Szkol­na. Roz­gry­w­ki Badmintona

16.02 — Liga Szkol­na. Roz­gry­w­ki w Piłce Siatkowej Dziewcząt

17.02 — Halowa Liga Młodzików

18.02 — Mecz AZS Rafako — Krzepice

18.02 — Mecz Ofen­sy­wa — Czeladź

18.02 — HLPN

19.02 — Liga Szkol­na. Roz­gry­w­ki w Piłce Siatkowej Chłopców

23.02 — Halowy Turniej PN Gimnazjów

24.02 — Szkole­nie tren­erów PN w Are­nie Rafako

25.02 — VII Bieg Twardziela

25.02 — Turniej PN — Ślązak CUP — Akademia GOL

26.02 — Liga Szkol­na. Roz­gry­w­ki w piłkę ręczną

 

 

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content