brw

Aqua­park H2Ostróg serdecznie zaprasza do udzi­ału w zawodach BRWiP w ramach akcji “Zima w Mieś­cie 2018”, które odbędą się 9 lutego od godz. 9:00 — 15:00 (udzi­ał w zawodach moż­na rozpocząć w dowol­nym momen­cie przy­by­cia na basen). Każdy uczest­nik Kat. OPEN oraz MŁODZIEŻ będzie miał do poko­na­nia dys­tanse: bież­nia — 500 m, row­erek (spin­ner) — 1000 m, wioślarz (ergonometr) — 500 m, pły­wanie 200 m. W kat­e­gorii DZIECI dys­tanse będą o połowę krót­sze. O zwycięst­wie zde­cy­du­je najlep­szy łączny czas wszys­t­kich konkurencji – należy wykon­ać je w jed­nym ciągu. Niech wygra­ją najtwardsi !!!

Oso­by niepełno­let­nie muszą posi­adać zgodę rodz­i­ca bądź opieku­na prawnego na udzi­ał w zawodach.

 

ZGODA

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content