20180129 124504 HDR Copy

W pier­wszym dniu ferii w Are­nie Rafako w ramach akcji „Zima w Mieś­cie z OSiR” rywal­i­zowano w dwóch konkurenc­jach — Dart oraz Piłkarzy­ki Stołowe. Na star­cie stanęło 15 uczest­ników, którzy zostali podzie­leni na 3 kat­e­gorie: przed­szko­la­ki, dzieci oraz młodzież. Na najlep­szych graczy czekały pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Klasy­fikac­ja koń­cowa – Piłkarzy­ki Stołowe:

 1. Wojteczek Krzysztof, Wojteczek Łukasz (Super Braci)
 2. Bielińs­ka Aga­ta, Kurzyńs­ki Patryk (Niebieskie Cuksy)
 3. Bielińs­ki Radosław, Bielińs­ki Tomasz (Bryszcza­ł­ki)

Klasy­fikac­ja koń­cowa – Dart:

Kat. Przed­szko­la­ki:

 1. Wojteczek Emil­ia
 2. Bielińs­ki Radosław
 3. Wojteczek Marcin

Kat. Dzieci:

 1. Kurzyńs­ki Patryk
 2. Bielińs­ka Agata
 3. Wojteczek Krzysztof

Kat. Młodzież:

 1. Zatłok­iewicz Grzegorz
 2. Skołu­da Adam
 3. Mick­iewicz Dominik

W kat­e­gorii „Młodzież” star­towali głównie wychowankowie MOW Kuź­nia Raci­bors­ka, którzy przy­byli na zawody pod opieką wychowaw­cy — Radosława Sochackiego.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content