Infor­mu­je­my, iż w związku z warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi (dodat­nia tem­per­atu­ra) lodowisko Pias­tor będzie nieczynne do odwołania.

Infor­ma­c­ja o ponownym otwar­ciu lodowiska zostanie zamieszc­zona na stron­ie inter­ne­towej OSiR oraz przekazana lokalnym mediom.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content