Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzys­ta­nia z lodowiska Pias­tor przy ul. Zamkowej 4. Pier­wsza śliz­gawka sezonu 2017/2018 już w sobotę, 9 grud­nia, o godzinie 10.00.

Poniżej godziny wejść oraz obow­iązu­jące ceny:

Wejś­cia na lodowisko Piastor:

- od poniedzi­ałku do piątku w godz.8.00–14.45 grupy zor­ga­ni­zowane
- od poniedzi­ałku do piątku godz. 15.00 (wejś­cie indy­wid­u­alne 90 min.), 17.30 oraz 19.00 wejś­cia indy­wid­u­alne (60min)
- sobo­ty i niedziele godz. 10.00 (90 min.), 12.30 (90 min.), 15.00 (90 min.), 17.30 (60min.), 19.00 (60 min.) wejś­cia indy­wid­u­alne
- w okre­sie ferii od poniedzi­ałku do piątku o godz. 9.00 (90 min.), 11.00 (90 min.), 13.00 (90 min.), 15.00 (90 min.), 17.30 (60 min.), 19.00 (60min.), week­endy – godz. wejść bez zmian.

Obow­iązu­jące ceny:

- wstęp dzieci i młodzież szkol­na — 5,00 zł (90 min.), 4,00 zł (60 min.)
- wstęp dorośli — 6,00 zł (90 min.), 5,00 zł (60 min.)
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł
- ostrze­nie łyżew — 5,00 zł.
- kar­net miesięczny dla 1 oso­by — 30,00 zł
- kar­ne­ty sprzedawane po 15 dniu m‑ca — 20,00 zł
- zagu­bi­e­nie klucza do szaf­ki depozy­towej — 20,00 zł. 

Śliz­gawka dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych w godz. 8.00 — 14.45 (45 min­ut, min­i­mum 15 osób):
- wstęp — 2,00 zł
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content