Otwarcie lodowiska uniwersalne

 

 

Otwar­cie lodowiska Pias­tor odbędzie się najpóźniej w sobotę 09.12. Serdecznie zapraszamy

Lodowisko Pias­tor ul. Zamkowa 4 

 

Obow­iązu­ją­cy cennik:

Godziny otwar­cia lodowiska :
- od poniedzi­ałku do piątku w godz.8.00–14.45 dla grup zor­ga­ni­zowanych
- od poniedzi­ałku do piątku w godz. 15.00 (wejś­cie indy­wid­u­alne 90 min.), 17.30 oraz 19.00 wejś­cia indy­wid­u­alne (60min)
- sobo­ty i niedziele w godz. 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 (60min.), 19.00 (60 min.) wejś­cia indy­wid­u­alne
- w okre­sie ferii od poniedzi­ałku do piątku o godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30 (60 min.), 19.00 (60min.), week­endy – godz. wejść bez zmian. 

Ceny biletów na lodowisko: 

- wstęp dzieci i młodzież szkol­na — 5,00 zł (90 min.), 4,00 zł (60 min.)
- wstęp dorośli — 6,00 zł (90 min.), 5,00 zł (60 min.)
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł
- ostrze­nie łyżew — 5,00 zł.
- kar­net miesięczny dla 1 oso­by — 30,-zł
- kar­ne­ty sprzedawane po 15 dniu m‑ca — 20,-zł
- zagu­bi­e­nie klucza do szaf­ki depozy­towej — 20 zł. 

Śliz­gawka dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych w godz. 8.00 — 14.45 (45 min­ut, min­i­mum 20 osób):
- wstęp — 2,- zł
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,-zł.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content