HO HO HO HO
Drodzy bie­gacze
Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Uczniows­ki Klub Sportowy “VICTORIA” przy SP Nr 15 w Raci­borzu oraz MKS-SMS “VICTORIA” Racibórz serdecznie zaprasza­ją na Bieg Mikoła­jkowy oraz Nordic Walk­ing do Parku im. Mias­ta Roth.
Impreza odbędzie się 09.12.2017 r. o godz. 11.00. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 10.30 (Mus­zla Kon­cer­towa). Wszyscy uczest­ni­cy, którzy wezmą udzi­ał w zabaw­ie otrzy­ma­ją na mecie słod­ką niespodziankę od Św. Mikoła­ja.
Jed­nym z warunk­ów udzi­ału jest posi­adanie atry­bu­tu Św. Mikołaja.

REGULAMINmikolajkowy page 001

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content