Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich do wzię­cia udzi­ału w zawodach w zjeździe rura­mi na czas roz­gry­wanych na Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg. O koń­cowym wyniku będzie decy­dować suma punk­tów z 5 edy­cji zawodów. W rywal­iza­cji mogą brać udzi­ał zawod­ni­cy od 10 — 99 lat.

Szczegóły w załąc­zonym regulaminie

REGULAMIN

 

Oświad­cze­nie na udzi­ał w zawodach oso­by pełnoletniej

 

Zgo­da rodzica/opiekuna prawnego na udzi­ał w mistrzostwach

 

Zaprasza­my !!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content