PGNiG Ter­mi­ka Ener­gety­ka prze­mysłowa S.A. infor­mu­je, że w związku z koniecznoś­cią wyko­na­nia pil­nych prac na sieci ciepłown­iczej w dniu 26.09.2017 r w godz. 8.00–19.00 nastąpi prz­er­wa w dostaw­ie ciepła do Ośrod­ka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 — m.in. Kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content