Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz NSZZ “Sol­i­darność” przy KP PSP w Raci­borzu zaprasza­ją do zgłasza­nia się do kole­jnej edy­cji rodzin­nych zma­gań rowerowych. Tegorocz­na edy­c­ja, XIX Rodzin­nego Raj­du Rowerowego, odbędzie się dnia 20.08.2017 (niedziela). Start o godzinie 12.00 z ul. Nowej w Raci­borzu. Zapisów moż­na dokony­wać tele­fon­icznie 32/415–37-17 oraz poprzez email: osir.raciborz@wp.pl wpisu­jąc w tema­cie: ” Rodzin­ny Rajd Rowerowy”. W zgłosze­niu należy podać imiona i nazwiska uczest­ników, daty urodzenia oraz tel. kon­tak­towy do kap­i­tana drużyny.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Memorial 25 rajd rowerowy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content