Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­tkie chętne dzieci i młodzież do udzi­ału w zaję­ci­ach tenisa ziem­nego na kor­tach przy ul. Zamkowej 4 w Raci­borzu w ramach akcji „Lato w mieś­cie 2017”.

Trenin­gi będą odby­wać się od 31.07.2017 do 04.08.2017 (poniedzi­ałek-piątek) w godz­i­nach 9.00–11.00.

Trenin­gi prowadzi T. Muraws­ki — tren­er tenisa.

Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać bezpośred­nio u tren­era Murawskiego pod nr tele­fonu 889 519 024.

ZAPRASZAMY!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content