W związku z dużym zain­tere­sowaniem orga­ni­zowanych przez nas spły­wów pro­ponu­je­my Państ­wu kole­jny — tym razem dookoła Raci­borza, tzw. Pęt­la Dia­beusza. Trasa jest wyma­ga­ją­ca, ponieważ tylko odcinka­mi Odry płyniemy z prą­dem, nato­mi­ast cały odcinek Kanału Ulga płyniemy pod prąd !!!. Na trasie spły­wu czeka­ją na nas min­i­mum trzy kajakowe przenos­ki, dlat­ego proszę pamię­tać o odpowied­nim obuwiu !!!
Data: 05.08.2017 r. (sob­o­ta)
Start: Przys­tań kajakowa, 9:00
Zbiór­ka: 8:40
Meta: Przystań Kajakowa
Czas spły­wu: 5–6 godz.
Dłu­gość spły­wu: ok 17km
Opła­ta: 10zł/os
Trasa zale­cana dla młodzieży oraz osób dorosłych.

Orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją: zabez­piecze­nie ratown­icze, instruk­to­ra, ubez­piecze­nie oraz niezbędne wyposaże­nie kajakarskie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na osir.raciborz@wp.pl
Ilość miejsc OGRANICZONA !!!

ZAPRASZAMY

Aktu­al­ny reko­rd trasy “Pętli Diabeusza”:

1) Kajak dwu­osobowy: 3 godz i 54 min
2) Kajak jed­noosobowy: 6 godz. i 3 min

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content