Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do spłynię­cia kajakiem z tamy przy Rafako do Przys­tani w Parku Zamkowym. W planach Ośrod­ka w najbliższym cza­sie są dwa takie spły­wy — we wtorek 4 lip­ca oraz w czwartek 6 lip­ca. Start obu spły­wów zaplanowano na godz­inę 17.00. Zbiór­ka uczest­ników spły­wów o godzinie 16.40 przy jazie na Rafako. Czas trwa­nia spły­wu — ok. 45 min­ut. Wpisowe za uczest­nict­wo w spły­wie wynosi 5zł/os.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zapew­nia dwu­osobowe kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz obsługę ratown­iczą spły­wu. Zgłoszenia przyj­mowane są pod adresem mailowym osir.raciborz@wp.pl W tytule wiado­moś­ci proszę podać datę spły­wu. Licz­ba miejsc ograniczona.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content