Już za niecały miesiąc rusza 8 Ryb­nic­ki Pół­mara­ton Księżycowy!

Jeszcze tylko do środy 31 maja ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z niższego progu cenowego — 60zł/os

Bieg odbędzie się w sobotę 24 czer­w­ca, trady­cyjnie star­tu­je­my o godzinie 22:00.

Podob­nie jak w zeszłym roku start i meta zna­j­dować się będą przy kąpielisku “RUDA” a trasa będzie prze­b­ie­gać między inny­mi przez ryb­nic­ki rynek, gdzie na bie­gaczy czeka­ją wspaniali kibice!

Zachę­camy gorą­co do star­tu w biegu uli­ca­mi mias­ta Ryb­ni­ka, w przepięknej noc­nej scenerii.

Na bie­gaczy czeka między inny­mi:
- atestowana trasa pół­mara­tońs­ka (21,097 km)
- biuro zawodów czynne dzień przed zawoda­mi
- wygrane — nagradza­my aż 10 osób, w każdej z kat­e­gorii wiekowych
- sztafe­ty firm, w ramach których po raz pier­wszy mogą wys­tar­tować oso­by, które ukończyły 15 lat
- klasy­fikac­ja dla dwo­j­ga “Mara­ton Dwóch Serc”
- stre­fa relak­su i masażu
- stre­fa gastronomiczna.

Warto pod­kreślić, że noc­ny Pół­mara­ton Księży­cowy jest wliczany do Biegowego Grand Prix Ryb­ni­ka (www.biegi.rybnik.pl) oraz do 4 Oczek Sub­re­gionu Zachod­niego (4 pół­maratony: Ryb­nik, Racibórz, Wodzisław Śląs­ki, Żory).

Samo noc­ne bie­ganie, to nie wszystko!

W sobotę 24 czer­w­ca już od godziny 16.00 na najmłod­szych będzie czekała STREFA MAŁEGO BIEGACZA, w ramach której na dzieci i młodzież będzie mogła sko­rzys­tać z mocy atrakcji sportowych, o które zad­ba Ryb­nic­ka Gru­pa Biegowa “Pędz­imy Razem” (www.klubrgb.pl).

Szczegółowe infor­ma­c­je w reg­u­lam­i­nach oraz na stron­ie www.mosir.rybnik.pl (w zakład­ce: Pół­mara­ton Księżycowy).

Map­ka biegu — Rybnik

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content