Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do spłynię­cia kajakiem do Dziergowic.

Spływ odbędzie się w ramach Pły­wadła 2017 orga­ni­zowanego w związku z obchoda­mi Dni Raci­borza. Start spły­wu w dniu 10.06.2017 r. o godzinie 12.00 z Przys­tani Kajakowej w Parku Zamkowym. Wpisowe za uczest­nict­wo w spły­wie wynosi 5 zł/os. Ośrodek Sportu i Rekreacji zapew­nia dwu­osobowe kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz odbiór kajaków z Dzier­gow­ic. Powrót uczest­ników spły­wu z Dzier­gow­ic we włas­nym zakre­sie. Zgłoszenia przyj­mowane są pod adresem mailowym osir.raciborz@wp.pl Licz­ba miejsc ograniczona.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content