Szanowni klien­ci już 1 maja zaprasza­my wszys­t­kich do odwiedzenia kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg.

Na ten szczegól­ny, świąteczny dzień przy­go­towal­iśmy wiele atrakcji oraz spec­jal­ną ofer­tę cenową!!!

Urodzi­nowa ofer­ta cenowa dla naszych odwiedzających:

- BILET JEDNOGODZINNY w cenie 10 ZŁ (dopła­ta po przekrocze­niu pod­sta­wowej jed­nos­t­ki 70 min­ut,
20 gr/min)
— BILET JEDNOGODZINNY Z DOSTĘPEM DO STREFY SPA w cenie 12 ZŁ (dopła­ta po przekrocze­niu pod­sta­wowej jed­nos­t­ki 70 min­ut, 24 gr/min)

*w dniu 01.05.2017r. obow­iązu­je cen­nik świąteczny. Ceny biletów tańszych niż przed­staw­ione powyżej nie ule­ga­ją zmi­an­ie (Senior+, Rodz­i­na+, bile­ty dla osób niepełnosprawnych, Grupowy, Rodzinny)

Atrakc­je urodzi­nowe przy­go­towane na 1 maja :
— 8.00 – 10.00 – Siatkówka wod­na w base­nie rekrea­cyjnym
— 10.00 – 11.30 – Nau­ki pły­wa­nia oraz gry i zabawy dla najmłod­szych prowad­zone przez instruk­to­ra
— 11.30 – 13.00 – Konkurenc­je sportowo-rekrea­cyjne (wyś­ci­gi na czarnej zjeżdżal­ni, torach przeszkód i wiele innych)
— 15.00 – 16.30 – Nau­ki pły­wa­nia oraz gry i zabawy dla najmłod­szych prowad­zone przez instruk­to­ra
— 16.30 – 18.30 – „Pod­wod­na przy­go­da z klubem nurkowym BLUE DIVING” prowad­zona przez wyk­wal­i­fikowanych instruk­torów nurkowa­nia :
Nau­ka nurkowa­nia z pro­fesjon­al­nym sprzętem akwalun­gowym dla wszys­t­kich powyżej 10 roku życia (dla najlep­szej oso­by zaprosze­nie na „NURKOWE INTRO Z BLUE DIVING NA WODACH OTWARTYCH”)
Dla młod­szych i nie tylko „NURKOWE ABC”, a w tym zabawy i zawody nurkowe

Oso­by chcące wziąć udzi­ał w „Pod­wod­nej przy­godzie z klubem nurkowym BLUE DIVING” zaprasza­my do zapisów tele­fon­icznych pod nr 32 415 37 17 (moż­na sko­rzys­tać również bez zapisu lecz pier­wszeńst­wo mają oso­by zapisane)

Dla każdego kto weźmie udzi­ał w naszych atrakc­jach przewidu­je­my drob­ne upominki

Wszys­tkie atrakc­je dostęp­ne dla wszys­t­kich, którzy wykupili bilet wstępu do H2Ostróg

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content