W środę, 1 mar­ca, odbyło się spotkanie kap­i­tanów drużyn i przeprowad­zone zostało losowanie grup turniejowych. W tym roku w turnieju wys­tąpi kom­plet, 16 zespołów. Wobec czego wszys­tkie grupy są czteroze­społowe.
Do grupy A trafiły: Zakład Popraw­czy i Schro­nisko dla Nielet­nich, Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Urząd Mias­ta Racibórz oraz Koltech sp. z o. o.
Gru­pa B: Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej, Komen­da Powia­towa Policji Racibórz, Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej oraz Henkel sp. z o. o.
Gru­pa C: Eko-Okna, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rafako S.A. oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw­czy Rudy.
Gru­pa D: Zakład Karny, Wydawnict­wo Wag-Tech, SGL Car­bon S.A. oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Plan gier fazy grupowej (sob­o­ta, 11.03.2017):
A:
8.00 ZPiS­dN — PWSZ
9.00 ZPiS­dN — Koltech
10.00 Urząd Mias­ta — PWSZ
11.00 ZPiS­dN — Urząd Mias­ta
12.00 PWSZ ‑Koltech
13.00 Koltech — Urząd Mias­ta
B:
8.00 Polic­ja — Straż Granicz­na
9.00 Straż Granicz­na — Henkel
10.00 Polic­ja — Straż Pożar­na
11.00 Straż Pożar­na — Straż Granicz­na
12.00 Henkel — Polic­ja
13.00 Henkel — Straż Pożar­na
C:
14.00 Eko-Okna — OSiR
15.00 Eko-Okna — Rafako
16.00 OSiR — MOW Rudy
17.00 MOW Rudy — Eko-Okna
18.00 OSiR — Rafako
19.00 Rafako — MOW Rudy
D:
14.00 Wag-Tech — ZK
15.00 SGL — ZK
16.00 ZWiK — Wag-Tech
17.00 ZWiK — ZK
18.00 SGL — Wag-Tech
19.00 ZWiK — SGL

Orga­ni­za­tora­mi tegorocznego turnieju są: Urząd Mias­ta w Raci­borzu, Ośrodek Sportu i Rekreacji, SGL Car­bon S.A. oraz Raci­borskie Cen­trum Kul­tu­ry.
Orga­ni­za­torzy jak co roku przy­go­towali cały szereg atrakcji poza­s­portowych. Szczegóły na ich tem­at wkrótce.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content