Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż w dniu jutrze­jszym (28.02.2017) upły­wa ter­min zgłasza­nia chęt­nych zakładów pra­cy do udzi­ału w VII Turnieju Siatkarskim Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych Mias­ta Racibórz o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta. Zawody odbędą się w dni­ach 11–12.03.2017 r. w Are­nie Rafako. Orga­ni­za­tora­mi turnieju są: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Mias­ta Racibórz, SGL Car­bon S.A. oraz Raci­borskie Cen­trum Kultury.

Przy­pom­i­namy również, iż zebranie kap­i­tanów drużyn odbędzie się w środę 1 mar­ca w Sali Kolum­nowej Urzę­du Mias­ta o godzinie 15.15.

Więcej szczegółów na tem­at turnieju w Regulaminie.

 

REGULAMIN

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content