Mateusz Wol­nik wśród mężczyzn i Anna Szyj­ka wśród kobi­et okaza­li się najlep­szy­mi bie­gacza­mi VI Biegu Twardziela. Mateusz Wol­nik trasę 6,35 km pokon­ał w cza­sie 23 min­u­ty i 6 sekund, nato­mi­ast Anna Szyj­ka dobiegła z cza­sem 26 min­ut i 19 sekund. Podi­um u Panów uzu­pełnili dru­gi Robert Antczak i trze­ci Łukasz Skwarec­ki. Dru­ga u Pań była Boże­na Walaszek, a na najniższym stop­niu podi­um stanęła Domini­ka Pacak. Zarówno Łukasz Skwarec­ki, jak i Anna Szyj­ka utrzy­mali pozy­c­je lid­erów cyk­lu Grand Prix 4BiegiRacibórz. W dzisiejszych zawodach wys­tar­towało 507 zawodników.

 

Kom­plet wyników zna­jdziecie pod tym mailem: http://www.4biegiraciborz.pl/raciborz/aktualnosci_dla_mieszkancow/VI-Bieg-Twardziela-za-nami/idn:32

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content