W ramach akcji Zima w Mieś­cie roze­gra­no dziś w Are­nie Rafako halowy turniej pił­ki nożnej szkół pod­sta­wowy. Do zawodów przys­tąpiły 4 drużyny, które składały się głównie z graczy KS Unia Racibórz. Zawody roze­grane zostały sys­te­mem “każdy z każdym”. W celu uatrak­cyjnienia turnieju, po każdym meczu drużyny wykony­wały konkurs rzutów karnych, w których najlepiej poradz­iła sobie druży­na Orki z Major­ki 😉.
Klasy­fikac­ja koń­cowa:
1. Neuery
2. Orki z Major­ki
3. Adi­das All Star
4. FC Kok­siarze
Zwycięz­cy grali w składzie: Masi­ak Kacper, Fil­ip Jurec­ki, Sebas­t­ian Opyd, Maksy­mil­ian Konopac­ki, Wojtek Róż, Kacper Olszy­na.
Najlep­szy Zawod­nik — Paczuła Robert
Najlep­szy Bramkarz — Olszy­na Kacper
Król Strzel­ców — Maksy­mil­ian Konopac­ki
W przeprowadze­niu zawodów poma­gali stu­den­ci PWSZ Racibórz
Tren­er, sędzia sto­likowy — Dar­iusz Binek
Sędzia zawodów — Tomasz Bieliński

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content