W ramach akcji „Zima w Mieś­cie” roze­gra­no dziś w Are­nie Rafako turniej bad­mintona. W rywal­iza­cji udzi­ał wzięli uczniowie szkół pod­sta­wowych oraz gimnazjum.

Wyni­ki turnieju:

Gim­nazjum — dziewczęta:

  1. Wik­to­ria Wyrzykowska
  2. Mar­i­an­na Pinior
  3. Wik­to­ria Kondziołka

Szkoła pod­sta­wowa — dziewczęta:

  1. Oli­wia Kulak
  2. Mał­gorza­ta Fiołka

Szkoła pod­sta­wowa – chłopcy:

  1. Maciej Rusin
  2. Woj­ciech Kulak

Gim­nazjum – chłopcy:

  1. Fil­ip Buch
  2. Michał Stę­plews­ki
  3. Krzysztof Gomół­ka
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content