Turnieje przy­go­towane przez OSiR w ramach akcji “Zima w Mieś­cie”
Wszys­tkie turnieje rozpoczy­na­ją się o godzinie 10.00. Zapisy w dniu zawodów. Niepełno­let­ni zawod­ni­cy muszą posi­adać pisem­ną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udzi­ał w zawodach.

  1. 16.01. — Turniej bad­mintona dla uczniów szkół pod­sta­wowych, gim­nazjów, szkół śred­nich chłop­cy, dziewczęta
  2. 18.01. – Turniej w krę­gle klasy­czne – dla wszys­t­kich chętnych
  3. 19.01. — Turniej pił­ki nożnej halowej dla uczniów szkół podstawowych
  4. 21.01. — Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych – dla wszys­t­kich chętnych
  5. 23.01. — Turniej dwó­jek w piłkę nożną siatkową -„siatkono­ga” gimnazjalistów
  6. 27.01. — Turniej dwó­jek siatkars­kich gim­naz­jal­istów i szkół średnich

 

POBIERZ zgodę na udzi­ał w zawodach

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content