04.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, g. 20.00
06.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, g. 14.00
07.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, g. 17.00
08.01.2017 III Bieg Nado­drza­ńs­ki, Przys­tań Kajakowa, g. 11.00
08.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, g. 16.00
09.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, g. 20.00

09.01.2017 Liga Szkol­na — Bad­minton szk. śred­nie, g. 9.00

15.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, g. 17.00

16.01.2017 Turniej Bad­mintona szkół podst, gimn, śred­nich 10.00

16.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, g. 20.00

18.01.2017 Turniej w krę­gle. Kręgiel­nia OSiR g. 10.00

19.01.2017 Turniej Pił­ki Nożnej Szkół Pod­sta­wowych, g. 10.00

20.01.2017 Gry i zabawy klubów osied­lowych, g.10.00

20.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, g. 20.00

21.01.2017 Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych, g. 10.00

21.01.2017 Mecz siatkars­ki AZS RAFAKO, g. 17.00

21.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, g. 19.00

22.01.2017 Noworoczny Turniej Pił­ki Nożnej KS Unia, g. 9.00

22.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej

23.01.2017 Turniej “siatkono­gi” dla gim­naz­jal­istów, g. 10.00

23.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, g. 20.00

27.01.2017 Turniej dwó­jek siatkars­kich, gim­nazjum, szk. śred­nie, g. 10.00

27.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, g. 20.00

28.01.2017 Turniej Pił­ki Nożnej KS Unia Racibórz, g. 9.00

28.01.2017 Mecz AZS RAFAKO, g. 17.00

28.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej, g. 19.00

29.01.2017 Turniej koszyków­ki dla dzieci — OFENSYWA, g. 10.00

29.01.2017 Halowa Liga Pił­ki Nożnej

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content