OSiR w Raci­borzu zor­ga­ni­zował w Are­nie Rafako III Makrore­gion­al­ny Turniej Halowej Pił­ki Nożnej Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych pod patronatem Starosty Raci­borskiego. Ofic­jal­nie przy­witał oraz otworzył imprezę Dyrek­tor OSiR – Krzysztof Borkows­ki. W rywal­iza­cji udzi­ał wzięły drużyny z Raci­borza, Głubczyc, Kietrza, Kuźni Raci­borskiej oraz Ryb­ni­ka. Zespoły zostały podzielone na 4 grupy po 3 drużyny, a każdy mecz trwał 10 min­ut. Łącznie roze­gra­no 20 spotkań, które prowadzili sędziowie Podokręgu Pił­ki Nożnej w Raci­borzu. W trak­cie gier przeprowad­zone konkurencję zacz­erp­niętą z „Tur­bo Koza­ka – obij poprzeczkę”, w której najlepiej spisał się zespół CKZ­iU Nr 2 „Mechanik” – w składzie Tomasz Oszek oraz Kamil Nowak. Do ciekawej sytu­acji doszło w Gr C, gdzie drużyny ZSM Głubczyce oraz CKZiU1 „Budowlan­ka” miały iden­ty­czną liczbę punk­tów, bramek, a ich mecz zakończył się wynikiem remisowym. O tym, kto zajmie pier­wsze miejsce w grupie, podob­nie jak w 1970 r. pomiędzy Górnikiem Zabrze a AS Roma (awans Górni­ka Zabrze do finału Pucharu Zdoby­w­ców Pucharów), o szczęś­ciu jed­nej z drużyn decy­dował rzut mon­etą. W tym przy­pad­ku los był łaskawy dla CKZ­iU Nr 1 i to oni wys­zli z grupy do dal­szych gier z pier­wszego miejs­ca. Po pon­ad pię­ciu godz­i­nach roz­gry­wek los ponown­ie połączył te dwie drużyny, tym razem w finale, gdzie w reg­u­laminowym cza­sie na tabl­i­cy Are­ny Rafako wid­ni­ał wynik remisowy 1:1, więc do wyłonienia zwycięz­cy potrzeb­ny był konkurs rzutów karnych, w których to najwięcej zim­nej krwi zachowali podopieczni Andrze­ja Gaja z CKZ­iU 2, i to oni zostali zwycięz­ca­mi trze­ciej edy­cji turnieju.

Sędziowie sto­likowi:
Łukasz Huk oraz Kor­dul­la Alek­sander
Koor­dy­na­tor imprezy: Tomasz Bielińs­ki
Prowadzą­cy imprezę: Piotr Kielar oraz Marcin Polow­czyk
Wyróżnienia indy­wid­u­alne:
Najlep­szy bramkarz – Robert Poź­ni­akows­ki
Najlep­sz zawod­nik – Patryk Mon­e­ta
Król strzel­ców – Daniel Hoff­man
Nagro­da FAIR PLAY – MOW Kuź­nia Raci­bors­ka
Wyni­ki fazy grupowej:
GR‑A
ZSOMS-CKZIU1 (ZSZ) – 1:0
CKZIU1 (ZSZ)-SOSWNIS – 0:3
ZSOMS-SOSWNIS – 3:1
GR‑B
CKZIU2-MOW RUDY – 0:2
MOW RUDY-ZS KIETRZ – 0:0
CKZIU2-ZS KIETRZ – 0:0
GR‑C
ZST RYBNIK-ZSM GŁUBCZYCE – 0:1
ZSM GŁUBCZYCE-CKZIU1 (BUDOWLANKA) – 1:1
ZST RYBNIK – CKZIU1 (BUDOWLANKA) – 0:1
GR‑D
ZSO1-II LO – 0:0
II LO-MOW KUŹNIA RACIBORSKA – 5:0
ZSO1- MOW KUŹNIA RACIBORSKA – 4:0
Ćwierć­fi­nały
ZSOMS-ZS KIETRZ – 0:0 (K.2:1)
CKZIU1 (BUDOWLANKA) – ZSO1 – 1:0
SOSWNIS-MOW RUDY – 3:3 (K.2:3)
ZSM GŁUBCZYCE-II LO – 0:0 (K.2:1)
Pół­fi­nały
ZSOMS-CKZIU 1 (BUDOWLANKA) – 0:2
MOW RUDY-ZSM GŁUBCZYCE 0:1
Mecz o III Miejsce
ZSOMS-MOW RUDY – 3:0
Mecz o I Miejsce
CKZIU1 (BUDOWLANKA) – ZSM GŁUBCZYCE 1:1 (K.2:1)
Klasy­fikac­ja koń­cowa:
1. CKZ­iU 1 Racibórz
2. ZSM Głubczyce
3. ZSOMS Racibórz
4. MOW Rudy
Decyzją orga­ni­za­torów pozostałe drużyny zajęły V Miejsce
SOSW­NiS
II LO Racibórz
ZS Kietrz
ZSO Nr 1 Racibórz
CKZ­iU 1 Racibórz
CKZ­iU 2 Racibórz
ZST Ryb­nik
MOW Kuź­nia Raciborska

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content