Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zor­ga­ni­zował kole­jną już edy­cję Halowego Turnieju Pił­ki Nożnej Szkół Gim­naz­jal­nych. W tym roku na parkiecie Are­ny Rafako pojaw­iło się 10 drużyn: Gr. A – PG5 Kędzierzyn- Koźle, ZS Kietrz, G1, G2, SOSW­NiS; GR. B – PG5 Kędzierzyn – Koźle (2), ZS Krzanow­ice, G2, ZSOMS, Gim­nazjum Dwu­języ­czne. Mecze trwały 10 min­ut w sys­temie „każdy z każdym”, a najlep­sze dwie drużyny awan­sowały do fazy finałowej – łącznie roze­gra­no 24 mecze. Po praw­ie 6 godzinach rywal­iza­cji na pier­wszym miejs­cu upla­sowała się ekipa z PG5 Kędzierzyn – Koźle, która w finale pokon­ała debi­u­tan­ta tej imprezy ZS Krzanow­ice 3:0.

Trze­cie miejsce przy­padło ubiegłoroczne­mu zwycięz­cy ZS Kietrz, który pokon­ał ZSOMS 2:0. W trak­cie zawodów przeprowad­zono konkurencję tech­niczną – „Mis­trz Poprzecz­ki”. W rywal­iza­cji udzi­ał brał tren­er oraz wybrany zawod­nik, którzy stanow­ili zespół i wspól­nie mieli za zadanie trafić piłką jak najwięk­szą ilość poprzeczek. Podob­nie jak w całym turnieju, i tu najlep­si okaza­li się goś­cie z Kędzierzy­na w składzie Jan Węgrzyn oraz Zych Daw­id. Królem Strzel­ców oraz najlep­szym zawod­nikiem został Mateusz Borkows­ki, nato­mi­ast najlepiej w bram­ce spisał się Łukasz Jarosz.
Roze­grany turniej był his­to­rycznym dla dwóch młodych, ambit­nych miłośników sportu Zie­mi Raci­borskiej. Mowa tu o Jarosław­ie Rach­wal­skim oraz Marcinie Polow­czyku, którzy pier­wszy raz w swo­jej nowej roli wręcza­li puchary: Jarosław Rach­wal­s­ki – Prezes KS Unia Racibórz (nauczy­ciel w ZSOMS Racibórz) oraz Marcin Polow­czyk I Tren­er KS AZS RAFAKO Racibórz (inspek­tor ds. sportu w OSiR)
Koor­dy­na­torem imprezy był Tomasz Bielińs­ki – inspek­tor ds. sportu w OSiR Racibórz
Wyni­ki fazy finałowej
Pół­fi­nały:
ZSOMS – PG5 Kędzierzyn – Koźle 0:1
ZS Krzanow­ice – ZS Kietrz 0:0 (k. 3:2)
Mecz o III Miejsce
ZSOMS – ZS Kietrz 0:2
Mecz o I Miejsce
PG5 Kędzierzyn – Koźle – ZS Krzanow­ice 3:0
Klasy­fikac­ja koń­cowa:
1. PG5 Kędzierzyn – Koźle
2. ZS Krzanow­ice
3. ZS Kietrz
4. ZSOMS
Decyzją orga­ni­za­torów pozostałe drużyny zajęły V miejsce:
5. G1
6. G2
7. G3
8. SOSW­NiS
9. Gim­nazjum Dwu­języ­czne
10. PG5 Kędzierzyn – Koźle (2)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content