Ośrodek Sportu i Rekreacji z przykroś­cią infor­mu­je, iż w związku z niesprzy­ja­ją­cy­mi warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi (ciepły wia­tr, dodat­nia wyso­ka tem­per­atu­ra) lodowisko Pias­tor będzie nieczynne do odwoła­nia. Na bieżą­co będziemy Państ­wa infor­mować o możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia ze śliz­gawek. Przeprasza­my za niedogodności.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content