4 biegi raciborz logo Copy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza na III Bieg Nado­drza­ńs­ki, który odbędzie się 08.01.2017 r. na Przys­tani Kajakowej. W związku z tym iż trasa przyszłorocznego biegu uległa całkowitej zmi­an­ie meta zna­j­dować się będzie na ul. Zamkowej, na wysokoś­ci H2Ostróg. Oprócz trasy zmi­an­ie uległ dys­tans biegu — 9,6 km. Zgłoszenia moż­na dokony­wać drogą elek­tron­iczną: biegnadodrzanski@wp.pl, w treś­ci poda­jąc nazwisko, imię, datę urodzenia oraz adres. Start biegu zaplanowano na godz­inę 11.00. Opła­ta star­towa do 04.01.2017 r. wynosi 20 zł.
Przyszłoroczne bie­gi będą szczególne pod wzglę­dem medali. Aby mieć kom­plet i złożyć je w całość należy wys­tar­tować w 4 bie­gach: Bieg Nado­drza­ńs­ki, Bieg Twardziela, Bieg bez Granic oraz w Rafako Pół­mara­ton Racibórz.

Serdecznie zaprasza­my do udziału.

 

POBIERZ REGULAMIN

 

POBIERZ: MAPA BIEGU

 

POBIERZ: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 

POBIERZ: TRASA BIEGU Z KILOMETRAŻEM

Trasa biegu wideo: https://www.facebook.com/osirraciborz/

 

 Drodzy bie­gacze. Poniżej macie do pode­jrzenia aktu­al­ną listę osób opła­conych na III Bieg Nado­drza­ńs­ki. W kolum­nie MEDAL pojaw­ia się infor­ma­c­ja TAK/NIE. Nazwiska przy których zna­j­du­je się zapis “NIE” otrzy­ma­ją medal w późniejszym ter­minie drogą pocz­tową lub będą mogły ode­brać go oso­biś­cie na portierni Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (jako ostat­ni dokon­ali wpłat). O ter­minie odbioru medali będziemy infor­mować Państ­wa na naszych stronach o FB.

Pamię­ta­j­cie o odpowied­nim stroju !!!

W razie pomyłek na liś­cie bądź pytań prosimy o kon­takt mailowy — biegnadodrzanski@wp.pl

POBIERZ: LISTA OPŁACONYCH UCZESTNIKÓW III BIEGU NADODRZAŃSKIEGO (do 04.01.2017 r.)

 

 

 

POBIERZ: REGULAMIN GRAND PRIX — 4BIEGI RACIBÓRZ

 

Przy­pom­i­namy o wpłat­ach za uczest­nict­wo w biegu na wskazane kon­to w regulaminie !!!

 

 

bezNazwy1 Copy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content