Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz NSZZ “Sol­i­darność” przy KP PSP w Raci­borzu zaprasza­ją do zgłasza­nia się w kole­jnej edy­cji Rodzin­nych zma­gań rowerowych. Tegorocz­na edy­c­ja Rodzin­nego Raj­du Rowerowego odbędzie się dnia 21.08.2016 (niedziela). Start o godzinie 12.00 z ul. Nowej w Raci­borzu. Poniżej do pobra­nia reg­u­lamin Raj­du, kar­ta zgłoszeniowa oraz kar­ta uczestnika.

 

POBIERZ:

 

REGULAMIN

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

KARTA UCZESTNIKA

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content