Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do udzi­ału w orga­ni­zowanych przez OSiR w miesiącu czer­w­cu spływach kajakowych:
1) W dniu 18.06.2016 r., w ramach tegorocznego Pły­wadła, zor­ga­ni­zowany zostanie spływ na dys­tan­sie Racibórz — Dzier­gow­ice. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją kaja­ki, wiosła oraz kamizel­ki ratunkowe. OSiR nie zapew­nia uczest­nikom spły­wu powro­tu z Dzier­gow­ic. Licz­ba miejsc: 30 (15 kajaków dwu­osobowych). Udzi­ał bezpłat­ny. Zapisy mailowo: — w tytule wiado­moś­ci: “Spływ Racibórz — Dzier­gow­ice” Start spły­wu o godzinie 12.00

 

2) W dniu 25.06.2016 r., odbędzie się spływ na dys­tan­sie Chałupki(Bohumin) — Racibórz. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz obsługę ratown­iczą spły­wu. OSiR nie zapew­nia uczest­nikom spły­wu dojaz­du do Chału­pek. Licz­ba miejsc: 50 (25 kajaków dwu­osobowych). Udzi­ał bezpłat­ny. Zapisy mailowo: — w tytule wiado­moś­ci: “Spływ Chałupki(Bohumin) — Racibórz” Start spły­wu o godzinie 10.00

Zaprasza­my do udziału!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content