Już w najbliższy wtorek, 3 maja, w Raci­borzu odbędzie się IX Bieg Bez Granic. Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych trasa prze­b­ie­gać będzie uli­ca­mi Mias­ta Racibórz. W związku z orga­ni­zowanym wydarze­niem biegowym nastąpią cza­sowe utrud­nienia w ruchu dro­gowym Mias­ta Racibórz. W godz­i­nach 14.30–18.00 wyłąc­zone z ruchu zostaną ulice: ul. Wojs­ka Pol­skiego (od K. Miar­ki do Nowej) — ul. Nowa — ul. Jana Dłu­gosza — ul. Piw­na — ul. Drzy­mały (od Piwnej do Opawskiej) — ul. Opawska (od Wojs­ka Polskiego/Drzymały do pl. Kon­sty­tucji 3 Maja) — ul. Warsza­wska — ul. Wileńska.

Za wszelkie niedo­god­noś­ci przeprasza­my i prosimy o zrozumienie.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content