W najbliższą sobotę i niedzielę 09.–10.04.2016r. w Raci­borzu zostaną roze­grane „Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Szkół Sportowych w Pły­wa­niu”, zawody odbędą się na kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg (szkoły pod­sta­wowe) i pły­wal­ni ZSOMS (gim­naz­ja) patronat nad zawoda­mi objęli Prezy­dent Mias­ta Racibórz i Staros­ta Powiatu Raci­borskiego. Orga­ni­za­tora­mi zawodów są: MKS SMS Vic­to­ria Racibórz, Szkoła Pod­sta­wowa nr 15, SMS Racibórz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu. Zaprasza­my wszys­t­kich do kibi­cow­a­nia młodym adep­tom pływania.

 

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że zmi­an­ie ule­ga­ją godziny otwar­cia dla klien­tów
kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg:

Sob­o­ta 09.04.2016r. : 6.00–8.00 i 19.30–22.00

Niedziela 10.04.2016r. : 6.00–8.00 i 19.00–22.00

Za utrud­nienia przepraszamy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content