turniej2 Copy

Już w najbliższy week­end, 12–13.03.2016 r., w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR odbędzie się VI Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych Mias­ta Racibórz o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta. W tym roku do wal­ki o główne tro­feum stanie trzy­naś­cie zespołów, które podzielono na cztery grupy – trzy trzyze­społowe i jed­na czteroze­społowa. Oprócz emocji sportowych orga­ni­za­torzy przy­go­towali także cały szereg atrakcji dla kibiców, zwłaszcza tych najmłodszych. 

Plan gier – sob­o­ta 12.03.2016 r.:

Gru­pa A

9.00 Zakład Popraw­czy i Schro­nisko dla Nielet­nich – PPW Koltech
10.00 Zakład Popraw­czy i Schro­nisko dla Nielet­nich – Miejs­ki Zarząd Budynków
11.00 PPW Koltech — Miejs­ki Zarząd Budynków

Gru­pa B

9.00 Rafako S.A. – Eko Okna S.A.
10.00 Rafako S.A. – Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa
11.00 Eko Okna S.A. — Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Gru­pa C

13.00 Śląsko-Małopol­s­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej – Zakład Wodociągów i Kanal­iza­cji
14.00 Śląsko-Małopol­s­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej – Henkel Pol­s­ka sp. z o. o.
15.00 Zakład Wodociągów i Kanal­iza­cji – Henkel Pol­s­ka sp. z o. o.

Gru­pa D

13.00 SGL Car­bon Pol­s­ka S.A. – Komen­da Powia­towa Policji
14.00 SGL Car­bon Pol­s­ka S.A. – Zakład Karny
15.00 Komen­da Powia­towa Policji – Ośrodek Sportu i Rekreacji
16.00 SGL Car­bon Pol­s­ka S.A. – Ośrodek Sportu i Rekreacji
16.00 Zakład Karny – Komen­da Powia­towa Policji
17.00 Ośrodek Sportu i Rekreacji – Zakład Karny

Plan gier – niedziela 13.03.2016 r.:

9.00 Ćwierć­fi­anły 1 i 2
10.00 Ćwierć­fi­nały 3 i 4
12.00 Pół­fi­nały
14.30 Mecz o III miejsce
16.00 Finał

Plan atrakcji:

Sob­o­ta:
11.00–15.00 Gry i zabawy dla dzieci
13.00–16.00 Bezpłatne masaże dla zawod­ników i kibiców
16.00 Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci

Niedziela:
11.00–16.00 Gry i zabawy dla dzieci
12.00–14.00 Bezpłatne masaże dla zawod­ników i kibiców

Przed mecza­mi o III miejsce oraz finałem wys­tąpi Zespół Taneczny Skaza z Raci­borskiego Cen­trum Kul­tu­ry. Pon­ad­to przez cały czas trwa­nia turnieju sym­pa­ty­czny Raci­borek będzie częs­tował słod­koś­ci­a­mi i owca­mi, a Zakład Wodociągów i Kanal­iza­cji pyszną raci­borską wodą. Będzie także moż­na dokon­ać pomi­aru tkan­ki tłuszc­zowej oraz wykon­ać pod­sta­wowe pomi­ary włas­nego orga­niz­mu przy stoisku ustaw­ionym przez Akademię Fit­ness.

Orga­ni­za­torzy turnieju: Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji, SGL Car­bon Pol­s­ka S.A oraz Raci­borskie Cen­trum Kultury.

Zaprasza­my do obe­jrzenia har­mono­gra­mu spotkań fazy grupowej (sob­o­ta, 12.03.2016 r.) VI Turnieju Siatkarskiego Zakładów Pra­cy oraz Służb Mundurowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz

 

Rozpiska turniejowa

 

POBIERZ

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content