Turniej Dwó­jek Siatkars­kich Chłopców
Kole­jnym sportowym turniejem orga­ni­zowanym przez OSiR w ramach akcji „Zima w mieś­cie 2016” był turniej dwó­jek siatkars­kich w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych: młod­szej (I i II klasa gim­nazjum) oraz starszej (III klasa gim­nazjum oraz uczniowie szkół śred­nich). W zawodach udzi­ał wzięło łącznie 32 zawod­ników. Rywal­i­zowały pary z Raci­borza, ale również z Czechow­ic-Dziedz­ic i Pszowa. 
Klasy­fikac­ja koń­cowa w kat­e­gorii młod­szej do roczni­ka 2001:
1. Adam Szot, Kamil Konieczny
2. Marek Rzyt­ki, Jakub Gądek
3. Maciej Cofała, Beni­amin Bartoszewski
4. Krzysztof Wram­ba, Łukasz Kołodziej
5. Wik­tor Chrobok, Olaf Ziemkiewicz
6. Michał Stem­plews­ki, Krzysztof Gomółka
Klasy­fikac­ja koń­cowa w kat­e­gorii starszej
1. Prze­mysław Grabczyńs­ki, Karol Korus
2. Tomasz Sitek, Piotr Piątek
3. Patryk Polak, Jakub Besz
4. Kamil Kwiecień, Adam Kostka
5. Adam Szot, Kamil Konieczny (grali w pię­cioze­społowej grupie mistrzowskiej)
Maciej Ton­der­s­ki, Kacper Wróbel
Paweł Kuć­ma, Prze­mysław Perek
Tomasz Myśli­wy, Grze­gorz Adamek
Tobi­asz Nowak, Michał Grzelka
Daniel Nad­skakul­s­ki, Woj­ciech Szwed
Podz­iękowa­nia za pomoc w przeprowadze­niu zawodów dla Olka Bryły. 
Dzięku­je­my za udzi­ał i zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnych zawodach orga­ni­zowanych przez OSiR.
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content