Przy­pom­i­namy iż już jutro w Are­nie Rafako odbędą Mis­tr­zost­wa Raci­borza aut zdal­nie sterowanych. Impreza skierowana jest głównie dla dzieci, młodzieży ale na start zaprasza­my również i tych trochę starszych 🙂
Nagrody:
Nagro­da głów­na — Dron z kamerą MJX/RC mod­el X‑series
- sys­tem FPV przekaz obrazu na smartfona
- kam­era
- 2,4 GHz
- obrót 360 stopni
Pozostałem nagrody:
-aut­ka zdal­nie sterowane, MP4, koszul­ki okolicznoś­ciowe, kupon do salonu fryz­jer­skiego, nagrody niespodzianki
-dla najlep­szych puchary
Orga­ni­za­tor — OSiR Racibórz
Spon­sorzy — RC STERY, Tomasz Wawrzinek Elek­tro-Ser­wis, Graw­er­szop, Salon fryz­jer­s­ki FIGARO
Nagro­da główna
MJX X series X400 2 4G 6 Axis 3D Roll FPV RC Quadcopter RC Helicopter RC
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content