W Are­nie Rafako odbył się turniej bad­mintona w ramach akcji “Zima w Mieś­cie”, którego orga­ni­za­torem był OSiR Racibórz. Do rywal­iza­cji przys­tąpiło 16 uczest­ników, którzy roz­gry­wali swo­je mecze w trzech kat­e­go­ri­ach- pod­stawówka, gim­nazjum oraz dziewczęta.

W zawodach najlep­sze okaza­ło się rodzeńst­wo Dep­ta — Glo­ria i Dominik, którzy w swoich kat­e­go­ri­ach zajęli pier­wsze miejsce:

Klasy­fikac­ja końcowa:

Kat. pod­stawówka:

 

1. Glo­ria Depta

2. Igor Gawron

3. Wik­tor Kampka

4. Jakub Bańdura

5. Maksy­mil­ian Bańdura

5. Daw­id Kościeniak

5. Fil­ip Jurecki

5. Krzysztof Wojteczek

5. Łukasz Wojteczek

5. Kevin Sobieszczański

 

Kat. gim­nazjum

 

1. Dominik Depta

2. Michał Małek

3. Michael Tudyka

4. Bar­tosz Chołuj

5. Jan Warzecha

6. Nico­la Chluba

 

Kat. dziew­czę­ta

 

1. Glo­ria Depta

2. Nico­la Chluba

 

Najmłod­szy uczest­nik turnieju: Maksy­mil­ian Bańdura

 

Orga­ni­za­torzy bard­zo serdecznie dzięku­ją Tomas­zowi Orlińskiemu (opiekun MOW Rudy) za pomoc w sprawnym przeprowadze­niu turnieju.DSC 0043 Copy

 

 

 

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content