W dniu 11 lutego ratown­i­cy raci­borskiego Aqua­parku H2Ostróg mieli okazję uczest­niczyć w szkole­nie z zakre­su udziela­nia Pier­wszej Pomo­cy, prowad­zonego przez men­to­ra raci­bors­kich ratown­ików — Preze­sa WOPR — Pio­tra Krużoł­ka. Szkole­nie składało się z częś­ci teo­re­ty­cznej, jak również prak­ty­cznej, w cza­sie której uczest­ni­cy wykony­wali ćwiczenia imi­tu­jące sytu­acje niebez­pieczne zagraża­jące życiu i zdrow­iu poszkodowanych. Jak to mówią — “szkoleń nigdy za wiele”

 

DSC 0027 Copy

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content