Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich ama­torów łyżwiarst­wa do korzys­ta­nia z lodowiska Piastor !!!

Poniżej szczegóły

Godziny śliz­gawek oraz ceny biletów wstępu pozosta­ją takie same jak w poprzed­nim sezonie.
Poniedzi­ałek — piątek:
-wejś­cia dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych (45 min­ut) — 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
- wejś­cia indy­wid­u­alne: 15.00 (90 min­ut), 17.30 (60 min­ut) oraz 19.00 (60 min­ut).
Sob­o­ta-niedziela:
- wejś­cia indy­wid­u­alne: 10.00 (90 min­ut), 12.30 (90 min­ut), 15.00 (90 min­ut), 17.30 (60 min­ut) oraz 19.00 (60 minut).

Cen­nik:
- dzieci i młodzież szkol­na — 5,00 zł (90 min.), 4,00 zł (60 min.)
- dorośli — 6,00 zł (90 min.), 5,00 zł (60 min.)
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł
- ostrze­nie łyżew — 5,00 zł.
- kar­net miesięczny dla 1 oso­by — 30,00 zł
- kar­ne­ty sprzedawane po 15 dniu m‑ca — 20,00 zł
- zagu­bi­e­nie klucza do szaf­ki depozy­towej — 20,00 zł.

Śliz­gawka dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych w godz. 8.00 — 14.45 (45 min­ut, min­i­mum 20 osób):
- wstęp — 2,00 zł/os.
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content